1001 dictees

Door te schrijven krijg je ook het lezen en spellen in de vingers!

Stel je voor:
1001 schrijfoefeningen en dictees, verspreid over de hele periode van groep 3 t/m groep 8 (eerste t/m zesde leerjaar), waarbij de leerling verder komt, niet alleen met de schrijfmotoriek, maar ook met spelling en woordenschat, en bovendien begint met het zelf schriftelijk formuleren en creatief schrijven…Iedere school kan hier een eigen invulling aan geven. De Woordenlijsten (in een aparte ringband bij Schrijfdans 2) geven een aanzet. Ze bieden een frisse kijk op de woordjes en nodigen uit tot schrijven. Zelfs rijtjes schrijven kan zo weer leuk worden, en nieuwe inhoud krijgen.In de Woordenlijsten (als bijlage bij Schrijfdans 2, in een aparte map) zijn heel veel woorden van één en twee lettergrepen gerangschikt volgens overeenkomstige lettercombinaties. We spelen een spel met overeenkomsten en verschillen. De lettercombinaties die gelijk blijven, helpen bij het tot stand komen van een schrijfritme. Al schrijvend gaat de leerling meer begrijpen van de woordbouw. De losse woorden leiden als vanzelf tot zinnen. De woordenschat breidt zich uit en de overgang naar het creatieve schrijven verloopt vloeiend.

  • De Woordenlijsten geven houvast en overzicht in het bedenken van schrijfoefeningen en dictees.
  • Je vindt gemakkelijk nieuwe voorbeelden, waarbij je toch steeds greep houdt op de moeilijkheidsgraad.
  • Je kunt dicht bij een lees- of taalmethode blijven, maar ook vrijer te werk gaan.

 

Meer lezen? Kijk op onze blog: 1001dictees.blogspot.com

Reacties zijn altijd welkom en kun je e-mailen naar info@schrijfdans.nl

Meer weten over de opbouw van de Woordenlijsten? Lees verder