Schrijfdans

 

Schrijfdans is schrijfbewegen op muziek. Deze grondgedachte is door Ragnhild over een periode van meer dan 30 jaar steeds verder en beter uitgewerkt in een schat aan liedjesthema’s (Schrijfdans voor 3-5 jaar) en muziekthema’s (Schrijfdans voor 5-8 jaar). Leren schrijven vanuit de beweging, met muziek, geeft een andere kijk op het schrijfonderwijs. Aan het proces van leren schrijven kunnen we een belangrijk deel van de ontwikkeling van de kinderen koppelen: sensomotoriek, ontwikkeling van de hersenen, taalontwikkeling, expressie en creativiteit.

Schrijbelen

Schrijbelen, schrijftekenen, schrijven, dàt is de doorgaande lijn van grof naar fijn. Schrijbelen is voor het schrijven wat kruipen is voor het lopen. Schrijbelen is de ontwikkeling van het eerste kriebelen en krassen naar elementaire basisbewegingen, rond en recht, naar links, naar rechts, naar boven en naar beneden, naar binnen en naar buiten. Maat en melodie van de muziek nodigen het kind uit om zich met eigen zwaai en draai te uiten, in de speelzaal of in het lokaal, staand of zittend achter de tafel. We werken met bewegingen in de lucht, met sensomotorisch materiaal direct op het tafelblad of met vetkrijtjes en kleurpotlood op grote vellen papier. Op die manier wordt groep 2 al voorbereid op de basisbewegingen voor het schrijven van cijfers en letters in groep 3.

Schrijftekenen

Schrijftekenen is een tekening maken op muziek waarbij de bewegingen, dus de lijnen, een aantal keren worden herhaald, over elkaar heen, ‘ingeslepen’. Een schrijftekening is opgebouwd uit basisbewegingen of combinaties daarvan. In het lijnenspel ontstaan vormen waarin we cijfers en letters kunnen ontdekken.

De overgang van schrijftekenen naar schrijven is vloeiend en ongedwongen. Al schrijftekenend leren we de cijfers en de letters!

Cijfers en letters zijn gegroepeerd volgens de basisbewegingen waaruit ze voortkomen. In de praktijk blijkt dat dit goed kan werken en dat kinderen zelf bijvoorbeeld gaan spreken over ‘treinletters’ (in het muziekthema Trein zijn de o’s de wielen en met verbonden, geluste e’s laten we de trein rijden.) Een basisbeweging is bijvoorbeeld ook de boog die voorkomt in de letters m, n, h en p.

Bogen worden geoefend met Hoppie de Haas die over stenen springt. De kinderen zeggen ‘hop, hop, hop!’ De m, n, h en p noemen we hopletters.

Cijfers zijn recht (1, 4 en 7), rond (0, 3 en 8), of recht-èn-rond (2, 5, 6 en 9). De 6 en 9 zijn elkaars spiegelbeeld.

Schrijven
24 blz met woordenlijsten van éénlettergrepige woorden voor het oefenen van ritme in rijtjes en het maken van korte zinnetjes.

 

     

Met spellen en stellen kunnen we al vroeg beginnen. De woordenlijsten als onderdeel van Schrijfdans voor 5-8 jaar geven een uitgebreide woordenschat gebaseerd op klank en schrijfwijze.

Schrijfdans kent geen gedetailleerd lesplan. Wij vertrouwen het de leerkrachten en kindertherapeuten toe om Schrijfdans zelf te integreren in hun lespraktijk of therapeutische praktijk.