Reacties van cursisten

 • Na het volgen van de 3 lessen wil ik zeggen dat ik het een fantastische methode vind om kinderen op deze manier het schrijven aan te leren. Alles zit erin: van taalondersteuning en fantasie, dmv de vertel- en kleurplaten, cijfer- en lettertekeningen, tot het bewegend leren. Bewegen van groot naar klein(er), van grofmotorisch naar fijnmotorisch, van werken vanuit de symmetrie als basis voor de verdere fijnmotorische ontwikkeling van het kind en bovendien veel tactiele input vanuit het werken met verschillende materialen. En dan niet te vergeten de liedjes, ( 3-5 jaar) zo eenvoudig, snel op te pakken door de kinderen, makkelijk in het gehoor liggend. W.S.
 • Ik heb het Muziekthema Cirkels en Achten voor de opdracht gekozen omdat het cijfer 8 één van de moeilijkste cijfers is voor groep 3 om aan te leren. Dit ivm juiste start, schrijfrichting en de juiste grootte van het cijfer. De vertel- en kleurplaat Regenboog met de poesjes, bleek een uitstekende manier om het cijfer 8 aan te leren. Aan het eind van de les beheersten alle leerlingen het cijfer 8!!! Geweldig!! Het spelenderwijs aanbieden en inslijpen van de juiste beweging is met Schrijfdans zó ontzettend effektief! Ook de juiste pengreep, de pincetgreep is weer benadrukt. Opmerkelijk dat kinderen deze pincetgreep sneller oppakken na de Schrijfdans les. N.O.

Kortom een zeer volledige methode voor het aanbieden van voorwaarden om te komen tot goed schrijfonderwijs! L.P.

 • De opbouw van Schrijfdans sluit mooi aan bij de methodes die op school worden gebruikt. Door eerst meer abstract te werken aan letters, cijfers en vormen wordt er een mooie verbinding gemaakt tussen de kleuters en groep 3.Wat ik geleerd heb is dat Schrijfdans veel plezier geeft en dat het niet perfect hoeft te zijn. Eveneens heb ik geleerd dat Schrijfdans heel veel meer is dan ‘schrijven’. Schrijfdans geeft invulling aan verschillende ontwikkelingsgebieden zonder dat ik er bewust van was. De woordenlijsten achter in het boek zijn handig voor schrijven en taal. J.vd K.
 • Vanaf januari zijn we begonnen aan de schrijfletters. Eerst groot, dan steeds kleiner. En nu aan het eind van het schooljaar schrijven alle leerlingen – naar eigen kunnen – keurige nette schrijfletters en cijfers. Netjes tussen lijntjes en in hokjes. Ik ben nu bezig met de opzet voor het nieuwe schooljaar voor groep 3 en het vervolg voor groep 4. N.M.
 • Ik kijk met veel plezier en enthousiasme terug naar de Cursus. Het is mooi te zien hoe kinderen enthousiast hun creativiteit en fantasie gebruiken. Wat mij ook aanspreekt is het grafologisch analyseren van de schrijftekeningen, want dit komt overeen met het karakter van de kinderen. Schrijfdans is meer dan ik had verwacht . Het sluit aan op verschillende ontwikkelingsgebieden. S.N.
 • Zeer bruikbaar. Bij ons op school is Schrijfdans in de schrijflijn opgenomen. Wij merken, dat de kinderen beter schrijven. P.D.
 • Ik geniet, de kinderen genieten en we zien de kinderen groeien in hun proces naar schrijven. T.F
 • Schrijfdans door de cursisten samengevat in drie woorden
 • Muzikaal, ontspannen , leerrijk
 • Schrijven is bewegen
 • Alles komt samen
 • Vrij, vloeiend vrolijk
 • Verbazen, verbreden, verdiepen
 • Verbinding, variatie, vaak!
 • Vingerdansen, verhalen, volledig!
 • Alles is goed!
 • Creatief, leerzaam en gezellig
 • Bewegen, plezier, motoriek
 • Stroming, ervaren en verbinding