Over de Woordenlijsten

Schrijfbladen en Woordenlijsten zijn krachtige hulpmiddelen bij het leren schrijven. De Woordenlijsten omvatten bijzondere lijsten, toegespitst op de bekende spellingsmoeilijkheden, maar ook de systematische lijst waarin ‘alle’ woorden van één of twee lettergrepen staan ingedeeld, of ze nou moeilijk zijn of niet.

Beknopt overzicht van de opbouw in de Woordenlijsten:

Systematische lijst van woorden met één of twee lettergrepen

Woorden met ‘gewone’ klank-tekenkoppeling

Woorden van één lettergreep

Wij analyseren die als:medeklinker(s) + klinker(s) + medeklinker(s)

1a hooguit één medeklinker voor- en/of achteraan het woord. Gesorteerd naar ‘gewone’ klinker of klinkercombinatie

1b cluster van medeklinkers vooraan het woord

1c cluster van medeklinkers achteraan het woord

Woorden van twee lettergrepen

-We letten op de overgang van eerste naar tweede lettergreep:

2a klinkerdieven

2b dubbelzetters

2c eerste lettergreep eindigt op klinker(s) maar het is geen klinkerdief

2d eerste lettergreep eindigt op medeklinker(s); tweede lettergreep bevat een stomme e

-We letten op de stomme e:

2e woorden zonder stomme e

2f woorden met een stomme e in de eerste lettergreep

2g woorden die eindigen op -je of -jes Woorden met ‘ongewone’ klank-tekenkoppeling

Woorden met één of twee lettergrepen3a

Het woordbeeld laat een ongewone klinkercombinatie zien, ook al zijn die klinkers verdeeld over de eerste en de tweede lettergreep

3b woorden op -isch en -tie; woorden met th

3c woorden met c, x, y of q

3d woorden met ‘ongewone’ uitspraak of schrijfwijze

Bijzondere lijsten gemaakt op basis van de systematische lijst:

eer oor eur

uw eeu ieu

aai ooi oei

ei ij

ou au

aa als ‘a’ enz.

sch schr

ng nk

kleeflettersg

chgt cht

eind-d eind-t

eind-b eind-p

f wordt v, s wordt z

stomme e