Enkele Schrijfdans begrippen

Grafoloog (of schriftpsycholoog) beoefenaar van de wetenschap die de karaktereigenschappen van een persoon bepaalt uit zijn handschrift en dit in een rapport vastlegt, dan wel mondeling consult geeft. Grafologische principes behoren tot het gedachtengoed van Schrijfdans. In de Cursus leren we op deze manier kijken naar de liedjes- en muziektekeningen van de kinderen.

Vingerdansen = met je vingers de bewegingen voorbereiden op een vlak of nog eens met de vingers over de gemaakte lijnen gaan.

Inslijpen = schrijf-en uitdrukkingsbewegingen meerdere keren met verschillende kleuren over elkaar herhalen. Het inslijpen legt de nadruk op de ontspannen beweging en is niet gelijk aan overtrekken dat zich laat leiden door de vormen en dus meer spanning oproept.

Lateralisatieproces   ontwikkeling van evenwicht tussen beide zijden van het lichaam. Bij Schrijfdans voor 3-5 jaar wordt hier veel aandacht aan besteed.

Krongelidongelen in de lucht: alles wat in je lijf kan krommen en kronkelen laten krommen en kronkelen! We maken lussen en kronkels over het hele oppervlak. De lussen krijgen gezichtjes, pootjes en staartjes en er ontstaan krongelidongdieren. Ze zijn een begrip geworden in Schrijfdans!