Workshops en Opleiding

Workshop op locatie

Dit is een workshop van drie uur, geschikt voor een woensdagmiddag of een halve studiedag.
We beginnen met enkele liedjesthema’s van Schrijfdans voor 3-5 jaar, met sensomotorisch materiaal en op papier, en maken kennis met de cijfers. Afhankelijk van de vraag gaan we door met de verdieping van Schrijfdans voor 3-5 jaar of maken de overstap naar Schrijfdans voor 5-8 jaar en ervaren de doorgaande lijn in de combinatie van de twee handleidingen: een nieuwe uitdaging met nieuwe muziek en nieuwe verhaaltjes en liedjes, cijfers en letters.

Docent: Ragnhilde zelf of een ervaren Schrijfdansdocent.

Kosten € 395,–

Interesse? Mail info@schrijfdans.nl of bel (0031) 0521 523447
(Tip: organiseer een workshop met andere scholen samen, tot een max. aantal deelnemers van 25 deelnemers, afhankelijk van de ruimte.)

 Opleiding tot Schrijfdansdocent

De Opleiding tot Schrijfdansdocent omvat zes zaterdagen, verspreid over het schooljaar. De Opleiding richt zich op onderwijsgevenden, kindertherapeuten en andere belangstellenden. Er zijn geen strikte eisen wat betreft vooropleiding.

Tijdens de cursusdagen – steeds van 10:00 tot 15:00 uur – leren we Schrijfdans van binnen en van buiten kennen, en gaan we dieper in op de liedjes- en muziekthema’s, schrijbel-, schrijfteken- en schrijfoefeningen.
Voor de opdrachten ben je praktisch bezig met kinderen van groep 1 t/m 4 (BE: eerste kleuterklas t/m tweede leerjaar); je maakt daarvan verslagen. Je kunt werken met je eigen groep of klas, maar ook met een of meer ‘leenkinderen’. Meegebracht werk van de kinderen wordt uitgebreid besproken vanuit Ragnhildes grafologische expertise. De deelnemers leren gaandeweg het werk van hun leerlingen te interpreteren.
Aan het eind van de cursus krijg je een certificaat. Je bent dan Schrijfdansdocent en hebt Ragnhildes toestemming om Schrijfdans als gekwalificeerde Schrijfdansdocent toe te passen op je school of in je praktijk.

Het maximale aantal cursisten is 12 per groep. Hoofddocent is Ragnhilde Oussoren, auteur/oprichter.

Locatie en data voor het schooljaar 2021-2022

Driebergen : za 11 sept, 2 okt, 11 dec, 8 jan, 12 febr, 9 apr
Parallel, zelfde locatie: za 18 sept, 9 okt, 6 nov, 15 jan, 19 mrt, 16 apr

Je kan je aanmelden voor een van beide mogelijkheden.
Bij verhindering kan van datum worden geruild.
Kosten: € 850,- inclusief beide handleidingen.

Aanmelden: mail naar info@schrijfdans.nl of bel (0031) 0521 523447

LESPROGRAMMA
Les 1  Schrijfdans voor 3-5 jaar
Bewegen en schrijbelen met liedjes en met sensomotorisch materiaal
We maken liedjestekeningen rond de thema’s Thuis en de cijfers die daarin zijn verwerkt
Theorie: basisgedachtegoed Schrijfdans
We leren de relatie tussen lichamelijke en schriftelijke expressie
We leren observeren en interpreteren volgens de twaalf primaire grafologische kenmerken

Les 2  Schrijfdans voor 3-5 jaar
Bekijken van meegebracht werk en bespreking van verslagen
We maken liedjestekeningen rond de thema’s Pretpark
Motoriek en motoriekboxjes
We leren observeren en interpreteren volgens de twaalf primaire grafologische kenmerken

Les 3 Schrijfdans voor 3-5 jaar
Bekijken van meegebracht werk en bespreking van verslagen
Verdieping van de vorige lessen
We maken de overstap naar Schrijfdans voor 5-8 jaar en zien de doorgaande lijn naar groep 3 (eerste leerjaar)
Bewegen en schrijftekenen met Basismuziekthema’s en fijnmotorische oefeningen
Oefeningen twee aan twee
Observeren en leren interpreteren uitgebreid

Les 4  Schrijfdans voor 5-8 jaar
Bekijken van meegebracht werk en bespreking van verslagen
Bewegen en schrijftekenen vervolg
Oefeningen met cijfers en letters die hiermee verband houden
Gespiegelde oefeningen fijne motoriek
We leren lettergroepen en verbindingen die in verband staan met de muziektekeningen
Oefeningen met de extra map voor Woorden voor Spellen en Stellen
Verdieping van de twaalf grafologische schriftkenmerken

Les 5  Schrijfdans voor 5-8 jaar
Bekijken van meegebracht werk en bespreking van verslagen
Bewegen en schrijftekenen met de Variatiethema’s
We werken met muziek en fijne motoriek en hoofdletters
We werken met de extra map Woorden voor Spellen en Stellen en doen schrijfoefeningen
Observeren en interpreteren van de schrijfdansproefjes

Les 6 Schrijfdans voor 3-5 jaar en Schrijfdans voor 5-8 jaar
Bekijken van meegebracht werk en bespreking van verslagen
Herhaling, verdieping en het combineren van muziektekeningen
We interpreteren onze eigen handschriften (anoniem)
Uitreiking van de certificaten