Workshops en Opleiding

Workshops op locatie

Dit zijn workshops van 3 uur, geschikt voor een woensdagmiddag of een halve studiedag.

Docent: Ragnhilde zelf of een ervaren Schrijfdansdocent.

Kosten € 395,–

Interesse? Mail info@schrijfdans.nl of bel 0521 523447
(Tip: organiseer een workshop met andere scholen samen, tot een max. aantal deelnemers van 25-30 deelnemers afhankelijk van de ruimte.)

Workshop Schrijfdans voor 3-5 jaar

In deze workshop kruipen we in de huid van het kind. We beginnen met de eerste liedjes van de Thuisthema’s langzaam op te bouwen. Eerst bewegen op de tekst, dan met muziek en direct daarna schrijbelen met scheerschuim, glijverf, op schoolbordzeil en met schelpenzand op grote dienbladen. We ervaren de eerste noodzakelijke voorbereidingen voor het leren schrijven zelf weer aan den lijve.

Maar zonder prestatiedwang want bij Schrijfdans is niets fout en alles goed! Na een korte theepauze werken we verder op grote vellen papier wat een geheel andere belevenis is en besteden we ook aandacht aan de beeldcijfers die volgen uit de liedjesthema’s. De grote elementaire basisbewegingen geven ontspanning en plezier, eerst aan de deelnemers en straks aan de kinderen!

Workshop Schrijfdans voor 5-8 jaar

Als de kinderen gewend zijn aan het schrijbelen en halverwege groep 2 of het 3e kleuterleerjaar aan een nieuwe uitdaging toe zijn, een nieuw verhaaltje, nieuwe muziek en een nieuw liedje kunnen we   overstappen naar het blauwe boek. In deze workshop doen we verschillende muziektekeningen waarbij we ook aandacht besteden aan de combinatie van beide handleidingen. De beeldcijfers komen terug maar daar komen de beeldletters bij. Kinderen vinden het een avontuur om ze zelf de ontdekken.

We duiken dieper in de fijne motoriek die in de handleiding ruim aan bod komt. Ook besteden we aandacht aan de verbindingen want bij Schrijfdans richten we ons op een verbonden schrift dat op een vanzelfsprekende en ongedwongen manier wordt aangeboden.

Tot slot doen we enkele oefeningen met de map Woorden voor Spellen en Stellen. Gewone eenlettergrepige woorden zijn daar gerangschikt volgens medeklinker(s) vooraan, klinker(s) in het midden en medeklinker(s) op het eind. Alle catagorieën samen vormen het DNA van de Nederlandse taal.

Spellen: de leerkracht, Dick T (een jongen) of Dora T (een meisje) dicteren enkele woorden uit één van de categorieën. De anderen schrijven die woorden in een rijtje onder elkaar.

Stellen: kies een woord en verzin een zin met dat woord erin.

Schrijven wordt nieuw leven in geblazen! Schrijfdans kan ook op jouw school een begrip worden!

België: dit schooljaar 2018-2019 is er nog een workshopaanbod via Schrijfdans Vlaanderen. Met ingang van het volgende schooljaar gaan we werken volgens een nieuwe opzet.

Opleiding tot Schrijfdansdocent

De Opleiding tot Schrijfdansdocent omvat zes zaterdagen, verspreid over het schooljaar. De Opleiding richt zich op onderwijsgevenden, kindertherapeuten en andere belangstellenden. Er zijn geen strikte eisen wat betreft vooropleiding.

Tijdens de cursusdagen – steeds van 10:00 tot 15:00 uur – leren we Schrijfdans van binnen en van buiten kennen, en gaan we dieper in op de liedjes- en muziekthema’s, schrijbel-, schrijfteken- en schrijfoefeningen.
Voor de opdrachten ben je praktisch bezig met kinderen van groep 1 t/m 4 (BE: eerste kleuterklas t/m tweede leerjaar); je maakt daarvan verslagen. Je kunt werken met je eigen groep of klas, maar ook met een of meer ‘leenkinderen’. Meegebracht werk van de kinderen wordt uitgebreid besproken vanuit Ragnhildes grafologische expertise. De deelnemers leren gaandeweg het werk van hun leerlingen te interpreteren.
Aan het eind van de cursus krijg je een certificaat. Je bent dan Schrijfdansdocent. Je kunt dan bijvoorbeeld:

  • schrijfdansspecialist in de school worden,
  • je kunt workshops geven,
  • een eigen schrijfdanspraktijk starten,
  • of je voegt Schrijfdans toe aan je therapeutische praktijk.

Het maximale aantal cursisten is 24. Hoofddocent is Ragnhilde, auteur/oprichter.

Locaties en data voor het schooljaar 2019-2020
Driebergen: za 7 sept, 9 nov, 7 dec, 18 jan, 29 febr, 4 apr
Breda: za 14 sept, 26 okt, 23 nov, 11 jan, 14 mrt, 18 apr  

Kosten: € 850,- inclusief beide handleidingen.

Interesse? Mail naar info@schrijfdans.nl of bel 0521 523447 en je krijgt uitgebreide informatie inclusief het volledige lesprogramma .