WORKSHOPS EN OPLEIDING

Locatie en data voor het schooljaar 2020-2021

Driebergen: za 12 sept, 31 okt, 28 nov, 16 jan, 13 mrt, 17 apr
Kosten: € 850,- inclusief beide handleidingen.

Aanmelden: mail naar info@schrijfdans.nl  of bel (0031) 0521 523447

LESPROGRAMMA
Les 1  Schrijfdans voor 3-5 jaar
Bewegen en schrijbelen met liedjes en met sensomotorisch materiaal
We maken liedjestekeningen rond de thema’s Thuis en de cijfers die daarin zijn verwerkt
Theorie: basisgedachtegoed Schrijfdans
We leren de relatie tussen lichamelijke en schriftelijke expressie
We leren observeren en interpreteren volgens de twaalf primaire grafologische kenmerken

Les 2  Schrijfdans voor 3-5 jaar
Bekijken van meegebracht werk en bespreking van verslagen
We maken liedjestekeningen rond de thema’s Pretpark
Motoriek en motoriekboxjes
We leren observeren en interpreteren volgens de twaalf primaire grafologische kenmerken

Les 3 Schrijfdans voor 3-5 jaar
Bekijken van meegebracht werk en bespreking van verslagen
Verdieping van de vorige lessen
We maken de overstap naar Schrijfdans voor 5-8 jaar en zien de doorgaande lijn naar groep 3 (eerste leerjaar)
Bewegen en schrijftekenen met Basismuziekthema’s en fijnmotorische oefeningen
Oefeningen twee aan twee
Observeren en leren interpreteren uitgebreid

Les 4  Schrijfdans voor 5-8 jaar
Bekijken van meegebracht werk en bespreking van verslagen
Bewegen en schrijftekenen vervolg
Oefeningen met cijfers en letters die hiermee verband houden
Gespiegelde oefeningen fijne motoriek
We leren lettergroepen en verbindingen die in verband staan met de muziektekeningen
Oefeningen met de extra map voor Woorden voor Spellen en Stellen
Verdieping van de twaalf grafologische schriftkenmerken

Les 5  Schrijfdans voor 5-8 jaar
Bekijken van meegebracht werk en bespreking van verslagen
Bewegen en schrijftekenen met de Variatiethema’s
We werken met muziek en fijne motoriek en hoofdletters
We werken met de extra map Woorden voor Spellen en Stellen en doen schrijfoefeningen
Observeren en interpreteren van de schrijfdansproefjes

Les 6 Schrijfdans voor 3-5 jaar en Schrijfdans voor 5-8 jaar
Bekijken van meegebracht werk en bespreking van verslagen
Herhaling, verdieping en het combineren van muziektekeningen
We interpreteren onze eigen handschriften (anoniem)
Uitreiking van de certificaten