Woorden voor Spellen en Stellen

Klankwoordjes zijn leuk en bruikbaar, maar we moeten uiteraard ook naar de ‘echte’ woorden toe. In de extra map met Woorden voor Spellen en Stellen volgen we een eigen systematiek. Het zwaartepunt ligt bij eenlettergrepige woordjes met een ‘gewone’ klank-tekenkoppeling. Deze
zijn op drie manieren zijn gesorteerd:

  • volgens de medeklinker(s) vooraan,
  • de klinker(s) in het midden
  • de medeklinker(s) achteraan.

Het woord ‘vriend’ bijvoorbeeld staat in hoofdstuk 1 onder vr-, in hoofdstuk 2 onder -\ie\-, in hoofdstuk 3 onder -nd. Het onder elkaar schrijven van enkele woorden uit dezelfde categorie helpt om gangbare lettercombinaties te leren kennen en in te oefenen en nodigt uit tot het
schrijven in verbonden schrift.