Werkwijze per thema

Probeer eens in de week een muziekthema te doen. Bereken in het begin een uur voor vertellen, ervaren, beleven en verwerken. In de loop van het schooljaar zal het vlotter gaan en herkennen de kinderen vanzelf welke bewegingen bij welk thema horen.

Lees het verhaaltje van de betreffende muziektekening voor waardoor er een klein gesprekje kan ontstaan over de hoofdpersonen Kólimo en Svanya. De verhaaltjestekening in kleur kan gelijktijdig op het digibord geprojecteerd worden.

Doe de bewegingen enkele keren in de lucht voor, eerst zonder muziek. Als dat goed gaat zetten we de muziek aan en herhalen we die twee of drie keer om het tempo goed aan te voelen. Daarna herhalen we het thema op de tafel. Zorg ervoor dat het sensomotorisch materiaal klaar
ligt of de grote vellen al zijn vastgeplakt met schilderstape dus niet met gewoon plakband! Kinderen helpen elkaar en bekijken elkaars werk. Muziektekeningen en andere schrijfdanswerkjes bergen we op in een stofmap. Kinderen die extra aandacht nodig hebben nemen we indien mogelijk apart of laten we onder begeleiding van een stagaire of onderwijsassistent de oefeningen nog eens herhalen.

tip: gedurende de week hangt een voorbeeld van de muziektekening, gemaakt door de leerkracht aan de muur en kunnen we het liedje dat bij het muziekthema hoort aanleren.