Opbouw van de muziekthema’s

Het verhaal

Het verhaal is bedoeld als inleiding op het thema. We volgen de avonturen van Kólimo en Svanya, een tweeling van 7 jaar.

Het liedje

Het liedje ondersteunt het thema. Het is inspirerend om het liedje te leren in combinatie met de muziektekening. Als je het eenmaal kent herinner je je ook de bewegingen weer, op school, op de fiets en thuis.

Bewegingen in de lucht en schrijftekenen

Ter opwarming en voorbereiding beginnen we met grote bewegingen om de muziek goed aan te voelen. We doen dit in het speellokaal of in de klas, staand of zittend.

Psychomotorische symboliek

Dit is een beknopte interpretatie van de symbolische betekenis van de schrijfbewegingen, vaak op basis van de grafologie. Daar wordt het verband gelegd tussen schrijfbewegingen, schrijftekenen en de emotionele beleving.

Schrijftekenfiguren en fijnmotorische oefeningen

Deze kunnen klassikaal of individueel aangeboden worden. We maken ze op grote vellen papier, op A3 of A4 of nog fijner.

Cijfers en letters

In de beeldcijfers en beeldletters komt de beweging terug in vormen. De concrete voorstellingen spreken de kinderen aan en bevorderen de duidelijkheid in hun handschrift.

Klankwoordjes, rijtjes en ritme

Klankwoorden zijn kleine woordjes waarbij medeklinkers en klinkers elkaar afwisselen. In de ‘echte’ taal komen ze ook wel voor, denk aan woorden als kano en judo maar die zijn zeldzaam. Een voorbeeld van klankwoorden: ba, aba, baba

We schrijven de woordjes onder elkaar, zodat er steeds aan het begin van het woord een letter bijkomt. De klankwoordjes zijn bedoeld om uit te spreken met ‘lange ’klanken in open lettergrepen. De stem begeleidt de pen, het ritme van uitspreken en tegelijk schrijven helpt om de letters
en verbindingen te automatiseren. Leren de kinderen hoofdletters, dan kunnen we namen verzinnen zoals Sisi, Wawa, Nana, Pepe.

NB: Als klankwoordjes aanvankelijk problemen opleveren kunnen we daar gerust mee wachten en de muziektekening met een eigen versiering omlijsten.