Inslijpen

Bij Schrijfdans is het maken van één lijn niet voldoende. Door ‘regenboog’-kleuren over elkaar heen te maken slijpen we de bewegingen in en ontdekken de vormen die daarin verborgen zijn. We kunnen dit zogenaamde inslijpen vergelijken met een rivier die door miljoenen jaren te stromen zijn weg vindt en de slingerende vorm doet ontstaan die wij vanuit de lucht duidelijk kunnen zien. Bij Schrijfdans mag je je op je eigen wijze vrij laten gaan, voorzichtig of spontaan, het verstand speelt hier een ondergeschikte rol. Op deze wijze wordt er als het ware een programmaatje in de hersenen gemaakt waardoor zich tot een jaar of 8 nieuwe neurologische weggetjes vormen en stimuleren we het automatiseren van de grote en verfijndere schrijfbewegingen. Herhaling van ritmisch dynamische bewegingen is het toverwoord!