Grafologie en Schrijfdans

Het handschrift is de zichtbare neerslag van uitdrukkingen op het schrijfoppervlak. Het is de weerspiegeling van onze persoonlijkheid. In de grafologie wordt dit nader bestudeerd. In de zestig jaar tussen 1880 en 1940 heeft de grafologie zich enorm ontwikkeld: Klages is de eerste die het begrip ritme introduceert in de bestudering van het handschrift en in het bijzonder let op de verhouding tussen controle en spontaniteit. Crépieux-Jamin stelde de graad van harmonie centraal. Heiss richt zich op vorm, ruimte en beweging, en wijst erop dat een goede vorm alleen kan ontstaan als er een vlotte beweging is in een goede ruimteverdeling. De hersenfysioloog Pophal onderzocht de spanningsgraden. Je hebt een slappe en losse lijnvoering tegenover een stijve en krampachtige, daartussenin liggen elasticiteit en veerkracht, die duiden op een persoon die in balans is.

Pulver kijkt op een heel originele manier naar het schrijfoppervlak en naar het schrijfproces. Ik begin te schrijven en even later ligt wat ik geschreven heb in het verleden. Wat leeg is, moet nog beschreven worden en representeert de toekomst. Niet alleen associëert hij de richting ‘naar rechts’ met de toekomst, maar ook met ‘de ander’, aangezien wij van links naar rechts schrijven met het doel om aan de ander iets mee te delen. Zo heeft Pulver ook interpretaties voor boven en onder. Naar boven is de lucht, het hoofd, de gedachten. Naar beneden is de aarde, de voeten, de materie. Dit is de zogenaamde kruissymboliek van boven en onder, links en rechts.

Al deze grafologische variabelen zijn de basis voor mijn methode Schrijfdans. Ik ga er direct praktisch met de kinderen mee aan de slag. Met alle kinderen, ongeacht hun motorische vaardigheden, en al vanaf zeer jonge leeftijd. We laten de kinderen als het ware zelf spelen en experimenteren met de grafologische kenmerken, en dat doen we in eerste instantie met ons hele lijf. Lichaamsbewustzijn, een gezond ritme en een vloeiend en vlot handschrift zijn de doelen waarnaar we streven.

Drie schrijfdanscirkels

  • De Klaveracht met ronde bewegingen = losmakend en ontspannend
  • De Medaille-acht met rechte bewegingen = verstevigend en structuur gericht
  • De Vlinderacht met golvende bewegingen = ontspanning en versteviging geeft veerkracht