Workshops

 
Workshop op locatie
Schrijbelen, schrijftekenen en cijfers
Groep 1 t/m 4

We beginnen met vier liedjes uit Peuter- en Kleuterschrijfdans, waarbij we de bewegingen in de lucht doen en schrijbelen met sensomotorisch materiaal, dwz met scheerschuim, glijverf, zand... En ook op krijtborden en grote vellen papier.
De liedjesthema's van Peuter- en Kleuterschrijfdans zijn heel eenvoudige versies van de muziekthema's uit Schrijfdans 1. Die doen we aansluitend. De doorgaande lijn wordt zodoende direct duidelijk.
De volgende stap gaat richting de cijfers die in de muziektekeniningen al worden voorbereid en in het Werkboekje Vulkaan nog weer fijnmotorisch worden herhaald.
In deze workshop ervaren we hoe in het leren schrijven motorische, zintuiglijke, emotionele en cognitieve aspecten samenkomen. De leerkracht leert de kinderen in het schrijfdansen nog beter kennen.

schrijfdans0158
Een workshop van 3 uur, goed voor een woensdagmiddag, of voor een dagdeel tijdens een studiedag.
Kosten: € 350,- incl. BTW
Interesse? Mail info@schrijfdans.nl of bel 0521 523447
(Tip: organiseer een workshop met andere scholen samen, tot een max. aantal deelnemers van 25).

 Workshop op locatie
Muziektekeningen, lussen en letters
Groep 3 t/m 6

Schrijfdans 2  geeft een veelheid aan speelse mogelijkheden om het leren schrijven te begeleiden:
- voorbereidende oefeningen in het groot
- ronde en rechte oefeningen met uitspreken en  tellen
- muziektekeningen en oefeningen op regels
- picto's, lettergroepen en verbindingen
- schrijfbladen, klankwoorden en echte woorden uit de Woordenlijsten
We gaan hier praktisch mee aan de slag, zodat we de mogelijkheden zelf gaan ervaren. Je komt vàst op creatieve ideeën voor je eigen lessen.
Nieuw in de herziene versie van Schrijfdans 2 zijn de Woordenlijsten voor 1001 schrijfoefeningen en dictees.
De Woordenlijsten geven een uitgebreid en grondig overzicht van woorden van één en twee lettergrepen, ingedeeld naar schrijfwijze en klank. We letten daarbij op lettercombinaties die voor het Nederlands karakteristiek zijn, en ook op de bekende spellingskwesties als d's en t's, au en ou, enz.
De schrijfbladen zijn flexibel te gebruiken naast iedere lees- en spelmethode.
Door te letten op overeenkomstige lettercombinaties komen we in een schrijfritme en krijgen we een beter inzicht in de woordbouw. In één moeite door wordt gewerkt aan de woordenschat en de uitdrukkingsvaardigheid.

Een workshop van 3 uur, goed voor een woensdagmiddag, of voor een dagdeel tijdens een studiedag.
Kosten: € 350,- incl. BTW
Interesse? Mail info@schrijfdans.nl of bel 0521 523447
(Tip: organiseer een workshop met andere scholen samen, tot een max. aantal deelnemers 25).